Epäsuoran tulen Kunto-ottelu 2011

Aselajitaidoilla kilpailemassa tykistön kunto-ottelussa

Tykistön ja kranaatinheittimistön kunto-ottelu järjestettiin tänä vuonna 15.9. Reserviupseerikoululla Haminassa. Kunto-otteluun otti osaa yhteensä 19 kolmihenkistä partiota, joista 11 kilpaili kantahenkilökunnan kenttätykistösarjassa, 4 kantahenkilökunnan kranaatinheittimistösarjassa ja 4 reserviläissarjassa. Osallistuin kunto-otteluun kolmatta kertaa, tällä kertaa Pirkanmaalaisen reserviläispartion partionjohtajana.

Kun armeijakaverini neljä vuotta sitten pyysi minua mukaan muodostamaan joukkuetta tykistön kunto-otteluun, maanpuolustusjärjestöjen lehdistä saamani käsitys reserviläisten kilpailutoiminnasta oli, että kilpailuissa lähinnä juostaan tai hiihdetään, ylitetään vesiesteitä ja ammutaan. Asiaan tarkemmin tutustuttuani tykistön kunto-ottelu tarjosi tykistön teknisistä aselajitaidoista pitävälle mahdollisuuden kilpailla myös teknistä taitoa ja tietämystä vaativilla osa-alueilla.

Kunto-ottelussa kerätään pisteitä suunnistuksessa ja tykistöllisillä partiotehtävärasteilla. Rastitehtäviä on 7 kappaletta: oman paikan paikannus, tulenjohtotehtävä, ampuma-arvojen määrittäminen tuliasematasolla tai -laskimella, taivaankappalemittauslasku, suuntakehämittaus, viestitehtävä ja rynnäkkökivääriammunta. Jokaisella rastilla partiona oikein tehdystä suorituksesta saa 100 pistettä. Suorituksessa tapahtuneet virheet ja sääntöjen mukaisen rastikohtaisen suoritusajan ylittäminen vähentävät rastin pisteitä. Suunnistusreitin pituus on noin 6-8 km. Partioilla oli kilpailun aikana mukana GPS-seurantamoduulit, joiden ansiosta kilpailun etenemistä voitiin seurata reaaliajassa ja toisaalta joukkueet voivat katsoa kilpailusuunnistuksensa todellista etenemistä jälkeenpäin netistä.

Ampuma-arvojen määrittämistä kunto-ottelupartion tuliasematehtäväharjoituksen patteritasolla, kuva Olli Lammi

Osalla ottelun rasteista käytetään kalustoa, jonka käyttöä reserviläiset eivät voi harjoitella omatoimisesti. Reserviläisille järjestetäänkin keväällä maalis-huhtikuussa Hattulan Parolannummella viikonlopun mittainen harjoitus (VEH), johon puolustusvoimat on järjestänyt rastikoulutusta ja kalustoa. Partiot voivat tuolloin harjoitella aselajitaitojaan ja partion yhteistoimintaa. Lisäksi kilpailutapahtumaa edeltävänä päivänä reserviläisillä on vielä mahdollisuus harjoitella kilpailutehtäviä ja hioa partion yhteistoimintaa. Kilpailusta ja sitä edeltävästä varustus- ja harjoittelupäivästä saa 2 kertausharjoitusvuorokautta (VEH). Virallisten harjoitteiden lisäksi olemme järjestäneet omaehtoista iltaharjoittelua ja koulutusta oman partion ja pirkanmaalaisten ottelusta kiinnostuneiden kesken.

Kunto-otteluun osallistuminen reserviläisenä on, paitsi kerrannut tykistön perusaselajiosaamista, myös opettanut uutta. Kilpailuissa ja harjoituspäivinä olemme päässeet tutustumaan mm. uuteen viestikalustoon ja tykistölaskimen korvaavaan AHJO-järjestelmään. Osaamisen karttuminen auttoi meidät tänä vuonna kunto-ottelun reserviläissarjan voittoon joukkueella Pirkanmaa 1 (ltn Olli Lammi, ylil Jarkko Tikka ja ltn Mika Helin). Keräsimme tehtävärasteilta 533 pisteen saaliin, jolla kenttätykistön yleiskilpailussa olimme 8. sijalla. Taaksemme jäi muiden reserviläispartioiden lisäksi neljä kantahenkilökunnan partiota.

Tykistön tarkastaja eversti Aki Sihvonen toivoi kunto-ottelun palkintojenjakotilaisuuden puheessaan laajempaa reserviläisosanottoa kilpailuun, kun partiokilpailu järjestetään jälleen Haminassa vuonna 2012. Reserviläisistä löytyy varmasti aselajitaitoisia tykkimiehiä, jotka pienellä perustaitoja kertaavalla harjoittelulla voivat lähteä mukaan kilpailemaan tykistön kunto-otteluun.

Kunto-ottelun reserviläissarjasta kiinnostuneet henkilöt tai valmiit partiot voivat kysyä lisätietoja osallistumisesta ja harjoittelumahdollisuuksista esim. Kenttätykistökerhosta tai Tampereen seudun tykistökillasta.

Olli Lammi, Pirkkala


Sivua päivitetty: $Date: 2011/12/10 01:30:03 $