Hedberg 2005-tulokset

Nimi     Sija  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Yht

Mantere     1  86 100 100 100  85 100 100 100 100 100 971
Tikka      2 100 100  80  80 100 100 100 100 100 100 960
Tidenberg    3  50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 950
Metsavas    4  12 100  85 100 100 100  90 100 100 100 887
Kuparinen    5  70 100  0 100  85  92 100 100  97 100 844
Korhonen    6  52 100  80 100 100  12  96 100 100 100 840
O ja       7  76 100 100 100  70 100 100  70  0  91 807
Tammesoo    8  0 100 100 100  69  12 100 100 100  97 778
Vissarionov   9  0 100  0 100  73 100 100 100  97 100 770
Viitmann    10  0  85  90 100  85  96 100 100 100  0 756
Hänninen    11  0 100  85  90  48  22 100 100  97 100 742
Raidma     12  0 100  0 100  85  16 100 100 100 100 701
Pankin     13  56 100  80 100  17  0 100 100  58  82 693
Reinu     14  42  85  0 100  0  70 100 100  0  97 594
Savolainen   15  2 100  0 100  0  0 100  80  55 100 537
Orav      16  18 100  0  0  0  70 100  80  0  0 368
Vaikmäe    17  0  60  0 100  0  0  0 100  0  13 273

Rastitehtävät:
1    Suunnistus
2    122H63 panoksen muodostaminen
3    Paikannus
4    Käsisuuntakehämittaus
5    Tulenjohto
6    Aurinkomittaus
7    Suuntakehän suunnastaminen
8    122H63 lukon purku ja kasaus
9    Viuhkan antaminen
10    122H63 suuntaaminen

Hedberg-kilpailussa mitattiin taas tykkimiestaitoja

Kenttätykistökerhon perinteinen Hedberg-kilpailutapahtuma järjestettiin tänä vuonna 7.-9.10. Viikonlopun näyttämönä oli jälleen Tykistökoulu ja Hämeenkankaan monipuolinen maasto Niinisalossa. Tapahtuma on merkittävä vuotuinen kokemus sekä reserviläisille että viikonlopun toiminnasta pitkälle vastaaville Tykistökoulun kadeteille. Koulutuksen ja kilpailun lisäksi Hedberg-viikonloppu toimii nykyään myös konkreettisena vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansainvälisen yhteistyön vahvistajana.

Hedberg-kilpailun historia alkoi vuonna 1967, jolloin ruotsalainen sotahistorioitsija everstiluutnantti Jonas Hedberg lahjoitti Helsingin reserviupseerien kenttätykistökerholle (nykyinen Kenttätykistökerho ry) kiertopalkinnoksi tarkoitetun hopeapokaalin. Tästä lähtien tykistötaitoja mittaava herrasmieskilpailu on kantanut palkinnon lahjoittajan nimeä. Sittemmin hopeapokaali on vaihtunut komeaksi pienoistykiksi, jolla silläkin 1971 leimattuna on jo pitkä historia. Vaikka sana "kilpailu" saattaa kalskahtaa satunnaisen lukijan mielessä ankaralta taistelulta, on Hedberg-viikonlopun luonne muodostunut vuosikymmenien aikana monia muitakin arvoja kantavaksi.

Lauantaipäivän teema on selkeästi koulutus. Periaatteena on, että lauantaina opetellaan ja kerrataan ne tehtävät, joissa sunnuntaina kilpaillaan. Tehtävät vaihtelevat vuodesta toiseen ja mukaan on usein tullut valituksi jokin harvinaisempikin suorite. Näin myös asiaa enemmän harrastavalle reserviläiselle on tarjolla mielekästä uutta opeteltavaa. Päivä kuluu joutuisasti eri aiheita käsitteleviä rasteja koulutusryhmittäin kiertäen. Viime vuosien tykistöllisiä tehtävätyyppejä ovat olleet esimerkiksi panoksen muodostaminen, KS-mittaus, tulenjohto, taivaankappalemittauksen laskutehtävä, erilaiset suuntakehätehtävät, tykin lukon käsittely, tykin suuntaaminen, tasotyöskentely ja viestilaitteiden käsittely. Toisin sanoen, tehtävien kirjo pyrkii pidemmällä aikavälillä kattamaan hyvin monipuolisesti tykistön toimintaan liittyviä yksittäisiä tehtäviä.

Laaja joukko erilaisia aiheita tarjoaa etenkin kertausharjoituksista paitsi jääneille reserviläisille mahdollisuuden saada tiivis katsaus tykistön eri tehtäviin. Varttuville reserviläisille Hedberg-viikonlopun kertaus tuo myös tilaisuuden tutustua puolustusvoimien uudistuvaan kalustoon ja käytäntöihin. Monen kerholaisen varusmiesaikojen jälkeen on jo virrannut paljon vettä Vantaassa ja osa nyt käytössä olevasta kalustosta voisi jäädä vieraaksi ilman vuosittaista katsausta. Vaikka kilpailutehtävät sinänsä ovat usein irralliselta vaikuttavia suorituksia, kilpailun aikana ne voidaan järjestää siten, että ne yhdessä muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Tällöin saavutetaan koulutuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna arvokas kokemus osallistujille, tykistön toiminnan kokonaisuuksien hahmottuminen. Esimerkiksi suunnistuksen, paikantamisen, tulenjohdon ja viestitehtävän yhdistäminen saa aikaan todenmukaisen kokonaisuuden.

Sunnuntaina ohjelmassa on kilpailu. Edellispäivänä läpi käytyjen tehtävien lisäksi itse kilpailuun liittyy myös joitakin yleissotilaallisia näkökulmia, kuten suunnistustaito ja fyysisen kunnon merkitys. Kilpailu muodostuu suunnistusteeman ympärille siten, että rasteilla paitsi leimataan suunnistuskortti, yleensä myös suoritetaan jokin tykistöllinen tehtävä. Radan varrella voi myös olla ammunta, oman paikan paikannus ja etäisyyden arviointi. Lisäksi suunnistusaika on yksi lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. Taitojen mittaaminen fyysisen suorituksen lomassa kellon koko ajan käydessä luo jo sinänsä painetta kilpailijoille. Monen kohdalla tietyn tehtävän suorittaminen rauhallisen harjoituksen yhteydessä ilman tuomaria on aivan erilainen kokemus verrattuna kilpailupaineen alla toimimiselle. Paineensieto on luonnollisesti eräs tärkeä, joskin nykyään reservissä harvemmin mainittu, sotilaalle tärkeä ominaisuus.

Kaikki aika, mikä ei kulu koulutukseen tai kilpailuun on niin ikään arvokasta. Tällöin reserviläisillä, paikalla olevalla kantahenkilökunnalla ja kadeteilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa näkemyksiä. Yhteistä kaikille viikonloppuun osallistuville on kiinnostus maanpuolustusta ja tykistöä kohtaan. Näkökulma sen sijaan on usein erilainen ja tämä on omiaan johtamaan mielenkiintoisiin keskusteluihin, joissa kaikilla on mahdollisuus laajentaa näkemyksiään. Sosiaalisen toiminnan perinteiset puitteet Hedberg-tapahtuman aikana luo perjantai-illan varuskuntaan saapuvat osallistujat ja järjestävät kokoava tervetulotilaisuus varuskuntakerholla sekä lauantai-illanvietto, joka usein on sujunut saunomisen merkeissä.

Viime vuosina Hedberg-kilpailuun liitetty tärkeä osatekijä on kansainvälinen yhteistyö. Tänä vuonna Niinisalossa oli mukana neljättä kertaa kilpailun historiassa virolaisia tykkimiehiä. Aiemmin viron edustajat ovat olleet aktiiviupseereita, mutta tänä vuonna mukaan saatiin myös useita reserviläisiä. Virolaisia osallistui kilpailuun kaikkiaan yhdeksän henkeä, joista noin puolet oli reserviläisiä. Suomalaisia kilpailijoita oli kahdeksan.

Suomen lähialueiden vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta kehityksen suunta on hyvin mielenkiintoinen. Kenttätykistökerhon näkökulmasta yhteistyön vahvistuminen Viron suunnalla on toivottua ja viime vuosikymmeninä varsin vahvana toimineen Ruotsi-yhteistyön ohella voimme panostaa kansainvälisiin suhteisiin nyt myös toisella taholla. Viron tuore yhteistyö on jo vierailumielessäkin kaksisuuntaista, sillä kuluvan vuoden kesällä Kenttätykistökerhon delegaatio osallistui Viron Tapassa Hedberg-kilpailuamme vastaavaan tykistölliseen Perussuunta 2005-kisaan.

Tänä vuonna Tykistökoulun puolesta Hedberg-viikonlopun johti kapteeni Matti Honko apunaan yliluutnantti Sami Niemensivu. Suurimman työpanoksen koulutuksen ja kilpailujärjestelyiden eteen tekivät 90. vuosikurssin Tykistökoulun kadetit. Kilpailun järjestäminen on kadettien nykyiseen tiukkaan opintoaikatauluun sijoitettuna varsin mainittava ponnistus, mistä koulua ja kadetteja on todella syytä kiittää.

Kilpailun järjestelyissä lopputulosten kannalta yllättävän merkittävää osaa näyttelee tehtävien pisteytys. Liian helpoksi asetettu pisteytys tuottaa liikaa täysiä pisteitä, eikä eroja kilpailijoiden välille synny. Toisaalta liian vaikeat pisterajat jättävät kilpailijat nollille, eikä eroja taaskaan synny. Tänä vuonna, niin kuin Tykistökoululla aina ennekin, Hedberg-kilpailun osanottajat saatiin selkeään järjestykseen. Vuosikymmenien perimätieto kilpailujärjestelyistä ei petä. Kärki oli jännittävän tiukka ja kärkikolmikon järjestys olisi voinut olla mikä tahansa muukin. Hedberg-tykin kaappasi tänä vuonna mukaansa Markku Mantere (971 p). Edellisten vuosien voittajat Jarkko Tikka (960p) ja Timo Tidenberg (950 p) jäivät täpärästi toiseksi ja kolmanneksi. Hienon ensikertalaisen suorituksen teki neljänneksi sijoittunut virolainen luutnantti Deniss Metsavas, joka palkittiin parhaan ensikertalaisen kiertopalkinnolla, ruotsin armeijan kiväärin pistimellä.

Ensi vuonna Hedberg-kilpailussa jaetaan palkinnot uudestaan ja kisaan toivotaan yhä laajempaa osallistujajoukkoa. Kun ensi syksy koittaa, kannattaa kaikkien tykistöupseerien seurata tarkasti Kenttätykistökerhon tiedotuskanavia, mm. lehtien kerhopalstoja sekä verkko-osoitetta www.ktkerho.fi. Kuten sanottu, vaikka kyse on myös kilpailusta, Hedberg-viikonlopussa kyse on mitä suurimmassa määrin yleisestä kiinnostuksesta tykistöaselajia ja maanpuolustusta sekä niiden parissa toimivia tahoja kohtaan.

Markku Mantere
Kenttätykistökerho ry


Sivua päivitetty: $Date: 2010/09/15 00:30:04 $